Perheiden valinnanvapaus voitti

IMG_0439

Julkaistu: Aamuposti 7.2.2015

Koko vaalikauden kestänyt vääntö niin sanotusta perhepaketista sai vihdoin pisteen viime sunnuntaina (1.2.) kun hallituspuolueet totesivat, ettei valmisteltua esitystä kotihoidon tuen kiintiöittämisestä sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta anneta eduskunnalle.
Kotihoidontuen kiintiöittämisellä haettiin muun muassa helpotusta julkisen talouden kestävyysvajeeseen sekä toivottiin että naisten asemaa työelämässä vahvistettaisiin.

Kotihoidontuki pysyy, siis ainakin toistaiseksi, nykyisenkaltaisena ja perheiden valinnanvapaus päättää itse lastensa hoidosta säilyy. Kristillisdemokraatit vastustivat alusta alkaen kotihoidontuen kiintiöittämiseen kaavailtua mallia ”elämälle vieraana”, koska siinä puututtiin perheiden valinnanvapauteen päättää itse lastensa hoidosta. Malli olisi myös kieltänyt isovanhempien suorittaman hoitotyön. Lisäksi viimeiset laskelmat osoittivat, ettei ratkaisu olisi vähentänyt kuluja vaan päinvastoin lisännyt valtion menoja noin 80 miljoonalla eurolla. Kotihoidon kiintiöittäminen olisi myös lisännyt turhaa sääntelyä ja paisuttanut julkista taloutta entisestään tuomalla työpaikkoja lähinnä päiväkoteihin. Kotihoidontukipäätökseen kytketty subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus ministeri Kiurun (SDP) esittämällä tavalla olisi puolestaan lisännyt byrokratiaa tuottamatta hyötyä.

Vaikka sosiaalidemokraattinen ryhmä kääntyikin asian käsittelyn loppuvaiheessa kristillisdemokraattien kannalle vastustamaan perhepaketin esityksiä, tuntuu mielen muutos vaihtuvine selityksineen lähinnä vaalitempulta sillä melkein samaan hengen vetoon puheenjohtaja Rinne totesi (IL 2.2.), että kotihoidon tuen jakamiseen vanhempien kesken voidaan palata paremmassa taloustilanteessa. SDP:n kanta asiasta siis voi hyvinkin olla heti vaalien jälkeen taas toinen. Tämä kannattaa perhettä suunnittelevan äänestäjän muistaa.

On myös hyvä muistaa, että ne naiset, jotka haluavat äitiyden lisäksi panostaa myös uraansa voivat jo nykyisellään palata työelämään niin aikaisin kuin itse haluavat. Nykykäytäntö ei siis itsessään sulje naisia kotiin vaan vanhemmat valitsevat. Perheen ja työn yhteensovittamisessa on kuitenkin vielä haasteita mikäli enemmän naisia halutaan palaavan työelämään aikaisemmin hoitovapailta. Tällöin osa-aikatyö tulisi mahdollistaa oikeasti sekä päivähoitomaksuihin saada enemmän joustoa ja vaihtoehtoja. Työnantajien näkökulmasta vanhemmuuden kustannukset kasautuvat yhä naisvaltaisille aloille ja tähän ongelmaan tulisi löytää luovia ratkaisuja miten näitä kustannuksia voitaisiin jakaa tasaisemmin. Kristillisdemokraatit ovat sitkeällä työllä hallituksessa osoittaneet olevansa aidosti perheiden asialla – sinä äänestäjänä päätät annatko tämän hyvän työn jatkua.