Vastuu tekee pienestä suuren

Julkaistu: Aamuposti 15.12.2014

Vuoden viimeinen valtuuston kokous on nyt pidetty ja talousarvio tulevalle vuodelle 2015 päätetty. Myös kristillisdemokraatit olivat kolmen hengen ryhmänään mukana tekemässä päätöksiä. Puolueemme iskulauseen mukaan vastuu tekee pienestä suuren. Tämän olemme saaneet todeta kuluvan valtuustokauden aikana useaan otteeseen. Tänä vuonna on muun muassa päätetty suuresta investoinnista sairaalanmäelle ja tässä äänestyksessä kristillisdemokraattien äänet olivat vaa’ankieliasemassa, kun investoinnin suuruudesta päätettiin. Samoin nyt syksyllä valtuusto päätti kuntaliitosselvityksen jatkosta, jossa ryhmämme äänet ratkaisivat selvityksessä mukana pysymisen puolesta.

Lautakunnissa olemme tehneet tunnollista ja vastuullista työtä niin perusturvan, sivistyksen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintojen kuin ympäristönkin hyväksi. Esimerkkinä tästä työstä voisi mainita, että omaishoitajille maksettavaan tukeen saatiin lisämäärärahaa loppuvuodelle valtuutettumme tuotua asiaa koskevan epäkohdan esille lautakunnassa. Mitä ensi vuosi sitten tuo tullessaan nyt sovitun talousarvion myötä? Yhtenä voimakkaasti talousarviokäsittelyssä esille nousseista asioista oli kotihoidontuen Hyvinkää-lisä, jota maksetaan alle kaksivuotiaiden lasten kotihoidon tueksi edellytyksenä ettei perheen lapsia ole kunnallisessa päivähoidossa. Tämä tuki ei ole lakisääteinen ja siksi oma ryhmämme oli aluksi valmis jopa luopumaan tuen jatkamisesta. Saamamme palautteen perusteella ja ryhmässämme käydyn keskustelun jälkeen äänestimme kuitenkin maanantaina Hyvinkää-lisän jatkamisen puolesta.

Alle kouluikäisten lasten osalta saimme siis tehtyä parhaan mahdollisen ratkaisun, mutta vaikein ja raskain tehty päätös meille kristillisdemokraateille koski koululaisia. Opettajien ja avustajien määrän tuntuva leikkaus tulee näkymään koulujen arjessa konkreettisesti. Tulevan vuoden aikana on tarkoitus saattaa kouluverkkoasia lopulliseen muotoonsa, joten vasta sen jälkeen näemme millaiseksi koululaistemme sekä opetushenkilökunnan arki Hyvinkäällä lopulta muotoutuu. Tosin kouluverkon kohdalta saatavat mahdolliset säästöt tulevat voimaan vasta syksyllä 2016.

Työ talouden tasapainoon saattamiseksi tulee jatkumaan heti ensi keväänä, eivätkä niukan talouden ajat suinkaan vielä ole ohi vaan lisää tiukkoja päätöksiä tulee eteemme vielä aivan varmasti. Toin viime valtuuston kokouksessa omassa ryhmäpuheenvuorossani taloustilanteen toteamisen lisäksi esille kaupungin henkilökunnan tilanteen. Hyvinkään kaupunki työllistää yli 2000 henkeä eri toimialoilla ja henkilöstökulut vievätkin 37% koko kaupungin budjetista. Tämä on iso siivu ja siksi halusin kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Kaupunki ei ole tuotantolaitos, jonka tulosta voisi vuoden lopussa mitata vaikkapa valmistuneiden ämpärien määrässä vaan sen tarkoitus on tuottaa asukkailleen palveluja. Siksi on erittäin tärkeää, että koko tämä henkilöstö voi kaikilla sen organisaatioiden tasoilla hyvin, että sillä on tarvittava osaaminen, sitä johdetaan hyvin ja hallitusti ja sen kehittymisestä pidetään huolta, jotta palvelut olisivat sujuvia ja kuntalaisille hyvin ja tehokkaasti tuotettuja.

Jo nyt käydään yhteistoimintaneuvotteluja eri yksiköissä ja tullaan käymään edelleen. Siksikin juuri nyt työhyvinvoinnin vahvistaminen kaikin keinoin tulisi ottaa erityisesti huomioon. Jos nimittäin jo heti ensimmäisenä tiukan talouskurivuoden aikana kuristamme henkilökunnan henkihieveriin, voimme seuraavana vuonna vain todeta sairauspoissaolojen kasvaneen sekä vaihtuvuuden lisääntyneen kaupunkiorganisaatiossamme. Tähän meillä ei ole varaa. Organisaatioita ja toimintatapoja uudistaessa on aina myös hyvä muistaa, että prosessissa keskiössä ovat ihmiset eivät koneet.

Työ Hyvinkään ja hyvinkääläisten puolesta jatkuu jälleen ensi vuonna. Hyvinkään kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puolesta toivotan kaikille hyvinkääläisille rauhallista joulunaikaa sekä rohkeutta ja uskoa parempaan tulevalle vuodelle!