On kysymys luottamuksesta

Viime viikkoina päällimmäinen puheenaihe ovat olleet vanhukset ja heille tarjottava hoivapalvelu. Syitä kuohuttaneisiin räikeisiin hoitovirheisiin ja riittämättömään hoivaan on haettu monesta suunnasta. On katsottu hoitajamitoitukseen, työvuorojen junailuun, on valitettu valvonnan puutetta, kilpailutuksen osaamattomuutta ja taivasteltu hoivapalveluyrittäjien suuria palkkoja. 

Suomalaiset ovat luottavaista kansaa. Kun suomalainen jotain sanoo, siihen on yleensä voinut luottaa. Näin oli ennen, mutta en voi olla miettimättä sitä, onko eurosta tullut jo niin vahva konsultti, että enää näin ei olekaan? Onko nykystandardi jo sellainen, että jos lakiin on säädetty jonkin asian minimi tai suositus, siitä tulee automaattisesti myös maksimi ja asiaa voidaan jopa tulkita niin, ettei edes se minimi enää toteudu? Viimeistään nyt esille tulleiden epäkohtien myötä, monen luottamus suomalaista yhteiskuntaa kohtaan horjuu. Voinko enää luottaa, että saan iäkkäänä ja apua tarvitsevana hyvää hoitoa, voinko sittenkään luottaa, että päiväkoti johon lapseni vien, on palkannut tarpeeksi hoitavia käsipareja pienimpiämme hoitamaan, saanko jostain vielä apua, jos elämänhallintani syystä tai toisesta romahtaa? Syyllisiä epäluottamuksen syntyyn voisi olla kohtalaisen helppoakin listata, mutta mitä jos nyt viimeistään pysähtyisimme ja tarkistaisimme mitkä arvot ovat todella niitä, joiden pohjalta haluamme Suomea ja sen yhteiskuntaa rakentaa? Rakennammeko maatamme vahvojen ehdoilla heikoimpien ihmisarvon unohtaen vai voisiko olla niin, että sittenkin jokaisen ihmisen jakamattoman ihmisarvon kunnioittaminen kaikissa elämän vaiheissa, työhön ja työteliäisyyteen kannustaminen, heikoimmista huolehtiminen sekä perheiden arvon tunnustamisen yhteiskunnan perusyksikkönä voisivat olla yhteiskuntamme kulmakivet? Haastan sinua miettimään, ovatko nämä arvot kenties myös lähimpänä sinun sydäntäsi? Jos vastaat kyllä, Kristillisdemokraatit on sinun puolueesi. Päätöksenteossa arvoilla nimittäin on väliä ja KD:n selkeä tavoite on sellaisen Suomen rakentaminen, johon voimme luottaa.