Kenelle päivähoitoa ja kuinka paljon?

Julkaistu: Aamuposti 25.3.2016

Opetuslautakunta päätti viime kokouksessaan (15.3.) miten Hyvinkäällä tullaan toteuttamaan uuden varhaiskasvatuslain linjauksia. SDP:n edustajat esittivät omana mielipiteenään (AP 21.3.), että lasten ja perheiden eriarvoisuus tulee lisääntymään nyt tehtyjen päätösten ja linjausten johdosta. Olen tästä eri mieltä.

Lähtökohtaisesti lasten päivähoito on tarkoitettu sitä tilannetta varten, jolloin vanhempi tai vanhemmat eivät voi joko työn tai opiskelun takia itse hoitaa omaa lastaan. Silloin tarvitaan turvallinen ja laadukas hoitopaikka ja sellaista hoitoa on Hyvinkäällä kaikille lapsille edelleen tarjolla. KD:n lähtökohta on se, että lapsen ensisijainen kasvatus- ja hoitovastuu kuuluu vanhemmille, ei kunnalle tai valtiolle. Subjektiivista päivähoitoa ollaan rajaamassa 20h/vko silloin, kun toinen vanhemmista on kotona. Jopa 80% asiakasperheistä totesi tehdyn kyselyn mukaan tämän riittävän. Kunta on kuitenkin edelleen velvollinen järjestämään hoitoa jopa 10h/pv, jos vanhemmat niin vaativat. Tähän riittää vanhemman ilmoitus hoidon tarpeesta eikä ulkopuolisten lausuntoja asiasta tarvita. 

Puhutaan lapsen oikeudesta päivähoitoon, mutta mielestäni ensisijainen lähtökohta tulee olla lapsen oikeus omaan vanhempaansa. On mielestäni hiukan erikoista, että vaaditaan lapsivaikutusten parempaa tutkimista päivähoidon rajaamisen suhteen ja samaan aikaan kerrotaan, että pienen lapsen olisi parempi olla pitkät päivät päivähoidossa kuin kotona oman vanhempansa kanssa. Tätä SDP:n logiikkaa en valitettavasti ymmärrä. Vanhemmuutta tulee tukea ja tähän tarpeeseen on kaupungilla tällä hetkellä tarjota laaja kirjo erilaista kerhotoimintaa ja avoimen päivähoidon palveluja, joissa taaperot ja vanhemmatkin lapset voivat oppia vuorovaikutustaitoja ja vanhemmat voivat jakaa toistensa kanssa lapsiperheen arkea tai kysyä neuvoa varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Avoimen toiminnan piirissä tapahtuu myös erittäin paljon palveluohjausta ja erityistukea tarvitsevat perheet osataan opastaa oikeiden palveluiden piiriin esimerkiksi perheyksikön asiakkuuteen ja tarvittaessa sosiaalitoimeen.

Toinen linjaus koski päiväkotien ryhmäkokoa. Hyvinkään talousarviossa on määritelty tälle vuodelle nykyisen kokoiset ryhmät eli niitä ei olla tänä vuonna kasvattamassa. Seuraavan kerran asiasta päätetään vuoden 2017 talousarviota tehtäessä. KD ei kannata ryhmäkokojen kasvattamista, mutta on todettava, ettei myöskään varhaiskasvatusjohtajan esitys ollut yksioikoinen ryhmien kasvattaminen sillä on otettava huomioon myös kaupungin nykyisten päiväkotitilojen asettamat rajoitukset. 

Päätimme lautakunnassa myös yksityisen päivähoidon maksukaton poistosta mikä antaa yksityisille toimijoille enemmän liikkumatilaa oman palvelunsa hinnoittelussa. Jo nykyiselläänkin yksityinen toimija voi määritellä oman toimintansa rajoja, miksei myös hintaa? Asiakasperheet ovat kyllä erittäin tietoisia tarjonnasta ja äänestävät omilla valinnoillaan, jos yksityisen hinta karkaa liian korkeaksi tai muut rajoitukset eivät perheelle sovi. Hyvinkäällä on nyt ja tulee jatkossakin olemaan perheille hyvät ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut. Lapsien ja perheiden eriarvoistumista on siis turha pelätä.