On arvioitava kokonaisuutta ei yhden koulun kohtaloa

Julkaistu: Aamuposti 24.5.2018

Ensi maanantaina valtuusto päättää viimein palveluverkosta eli selkeämmin sanottuna siitä, mitkä Hyvinkään ylä- ja alakoulut tulevat jatkamaan, mitkä jäävät pois käytöstä ja missä mahdollisesti laajennetaan tai rakennetaan kokonaan uutta. Syy näin isoon uudistukseen löytyy pitkään laskeneesta lapsimäärästä sekä syntyneistä korjaustarpeista. Vaikka kyseessä on todella iso asiakokonaisuus, julkinen keskustelu on valitettavasti jostain syystä kulminoitunut yhteen ainoaan kouluun, Aseman kouluun. Meille valtuutetuille on tullut paljon palautetta ja kannanottoja asian tiimoilta. Eräässä viestissä todettiin, että ”koulut ja koulutus ovat sote-uudistuksen jälkeen kunnan tärkein peruspalvelu sekä kaupungin vetovoimaa lisäävä tekijä ja niihin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen”. Asia on juuri näin. Siksi kouluverkkoa tulee katsoa kokonaisuutena pitkällä tähtäimellä, ei ainoastaan yhden koulun näkökulmasta. 

Palveluverkkouudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada Hyvinkäälle järkevässä suhteessa niin ala- kuin yläkoulupaikkoja ja tämä tarkoittaa valintojen tekemistä kaikkien nykyisten koulujen kesken. Nykyisellään emme voi jatkaa.

Jos ja kun Hyvinkäällä halutaan toimia lapsilähtöisesti, on silloin mielestäni ensiarvoisen tärkeää, että perusopetukseen osoitettavat varat käytetään ensisijaisesti laadukkaaseen opetukseen, hyviin oppimateriaaleihin sekä järkeviin ryhmäkokoihin, ei seiniin. On mielestäni myös reilua ja oikeudenmukaista pyrkiä siihen, että resurssit jakautuisivat kaikkien koulujen kesken mahdollisimman tasapuolisesti. 

Jos Asemankoulu jää, saattaisi se pitkässä juoksussa tarkoittaa jopa sitä, että Talvisillan alkuopetus (1-2-luokat) lakkautettaisiin ja Paavolan koulu kutistuisi 1-sarjaiseksi. Lisäksi Sveitsin alueelta jäisi yläkoulu kokonaan pois, sillä kun Härkävehmas on joka tapauksessa jäämässä koulukäytöstä pois, myös Sveitsin lukion tontille suunniteltu yläkoulu jäisi tässä tapauksessa toteutumatta. Samalla meille syntyisi ylimääräistä kapasiteettia alakoulun puolelle mikä pahimmillaan tarkoittaisi isompia ryhmäkokoja sillä väljissä alakouluissa useampisarjaisen alakoulun aikaansaaminen on hankalaa vähentyneestä lapsimäärästä johtuen. Olisiko kouluverkko tällaisena tasapainoinen ja kaikille kaupunkilaisille paras vaihtoehto? Istun nyt toista kautta opetuslautakunnassa ja koko tämän ajan on palveluverkkoa työstetty. Rakennusten kuntoa on selvitetty ja useita vaihtoehtoja pyöritelty, selvityksiä ja laskelmia on tehty. Kun arvioin kokonaisuutta kaiken luetun materiaalin ja lukuisten kokousten jälkeen, katson koko Hyvinkään karttaa, huomioin lapsimäärässä tapahtuneet muutokset, tiedostan opetukseen käytettävien resurssien jakautumisen eri koulujen kesken nyt ja tulevaisuudessa sekä hahmotan tarvittavat investoinnit, päädyn siihen tulokseen, että kokonaisuuden kannalta se vaihtoehto missä Aseman koulu jää koulukäytöstä pois on kokonaisuutena katsottuna parempi vaihtoehto. Päädyn tälle kannalle, koska ”koulut ja koulutus ovat sote-uudistuksen jälkeen kunnan tärkein peruspalvelu sekä kaupungin vetovoimaa lisäävä tekijä ja niihin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen”.