Rohkeutta päättää

Julkaistu: Aamuposti 10.11.2014

Presidentti J.K. Paasikivi on sanonut: ”kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen”. Olkoon se ajatus tämän kirjoituksen pohjana.

Jos perheestä toinen palkkatyössä käyvä jää työttömäksi ei välttämättä ole enää varaa pitää kahta autoa tai käydä lomalla ulkomailla. Tällaisessa tilanteessa ei normaalitaloudessa myöskään oteta lisää lainaa rahoittamaan aiempi elintaso vaan kulutus pyritään suhteuttamaan tuloihin. Näin tulisi toimia myös kuntataloudessa.

Hyvinkää on hyvää vauhtia ajamassa kohti yhtä kriisikunnan kriteerien täyttymistä suhteessa velkaantumiseen, ellei jotain tehdä pian. Eduskuntavaalit ovat ensi keväänä eikä niiden pelossa saisi jättää päätöksiä tekemättä, kuten maan hallitus näyttää osin tekevän. Olisi totta kai suositumpaa ja mukavampaa vakuuttaa, että kaikkeen on edelleen rahaa ja mikään ei muutu. Tämä on kuitenkin mielestäni silmien sulkemista tosiasioilta sekä vastuutonta keneltäkään päättäjältä antaa ymmärtää ettei tarvetta säästötoimiin ja toimintojen sopeuttamiseen ole.

Mietin millainen mahtaisi olla kuntalaisten reaktio siinä tilanteessa, jos emme viimeistään nyt alkaisi toimiin kulujen leikkaamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi ja edes yrittäisi pysäyttää talouden huononemista aiheutuvia seurauksia, vaan antaisimme tilanteen jatkua ennallaan ja jopa huonontua entisestään. Parin vuoden päästä lukisimme lehdestä, kuinka on mahdollista, että hyvinkään päättäjät antoivat tilanteen mennä näin huonoksi?

Kunnallisveron korotusta on esitetty lääkkeeksi alijäämäisen tilinpäätöksen korjaamiseksi ja oletettavasti se vielä lähivuosina tuleekin, mutta jos nyt ei puututa rakenteisiin, veronkorotuksesta saatavat lisätulot menevät suoraan vain nykyisen koneiston kustannusnousujen kattamiseen eikä tilanne ole sen jälkeen yhtään parempi, päinvastoin.

Siksi olen erittäin huolestunut siitä, että osa päätöksistä, kuten kouluverkon uudistaminen kyläkoulujen osalta haluttiin jälleen kerran lykätä eteenpäin. Opetuslautakunta sekä virkamiehet ovat tehneet jo pitkään valmistelutyötä: kouluissa on vierailtu, henkilökuntaa sekä vanhempia kuultu ja kokouksia pidetty. Kaikki eväät päätöksen tekoon olivat pöydällä, mutta päätöstä ei vieläkään haluttu tehdä vaan lykätä jälleen kerran eteenpäin, ”keväälle”.

Itsekin eduskuntavaaliehdokkaana näen kuitenkin ensisijaisena tehtävänäni nykyisessä valtuutetun asemassani olla tekemässä Hyvinkään kannalta välttämättömiä, vaikkakin kipeitä päätöksiä, kuin luvata kuntalaisille ja mahdollisille äänestäjille yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista.

Hyvinä aikoina palveluita on voitu kasvattaa ja kehittää, kun rahaa niiden pyörittämiseen on ollut, mutta nyt kun tilanne on jo pitkään ollut toinen, tulee kaikesta jälleen löytää se olennainen ja keskittyä siihen.

Törmäsin viime viikonloppuna FaceBook:ssa viestiketjuun missä keskusteltiin hyvinkään OAJ:n jäsenten tapaamisesta kaupungin virkamiehistön kanssa. Keskustelun aiheena oli opetustoimeen kohdistuvat säästöt. Ymmärrän opettajiston huolen täysin enkä itse opetuslautakunnan jäsenenä ole säästökohteita kevyin perustein ollut hyväksymässä. Säästöjen kohteet kaikilla toimialoilla ja niiden suuruus vain kertovat karua kieltä siitä, että nyt on tosi kyseessä.

Tänä syksynä on vielä kaksi valtuuston kokousta. Toisessa päätetään veroprosenteista ja toisessa tulevan vuoden talousarviosta. Ei ole samantekevää mitä näissä kokouksissa tullaan päättämään sillä se määrää kuntamme suunnan lähitulevaisuutta ajatellen. Lisätäänkö vauhtia silmät kiinni toivoen parasta, vai tunnustammeko viisaina tosiasiat ja teemme päätöksiä niiden mukaan?

 

 

Ahdistava muutos

Julkaistu: Aamuposti 4.10.2014 

Sanotaan se heti tähän alkuun: muutos ahdistaa. Muutos on vastenmielinen, pelottava ja epämiellyttävä varsinkin, jos emme tiedä mitä se tuo tullessaan. Monista olisi mukavaa, jos voisi elää ilman suuria muutoksia. Vakaus  ja ennakoitavat asiat ovat mukavia. Ei tarvitse pohtia mitä seurauksia muutos tuo tullessaan eikä sitä miten muutos vaikuttaisi juuri minun elämääni.

Kuten perjantain (2.10.) Aamupostista saimme lukea, kaupungin kaikki toimialat ovat tehneet ehdotuksensa säästötoimista. Tilanne on talouden näkökulmasta vakava ja ymmärrys säästöjen ja leikkausten tarpeesta on saavuttanut kaikki poliittiset ryhmät. Olemme siis väistämättä monelta osin muutoksen edessä. Olen ollut mukana talouden tasapainottamisen ryhmässä ja saanut kuulla totista tekstiä ja esityksiä mistä ehdotetaan säästettävän ja leikattavan. Mieliala näiden kokoontumisten jälkeen ei ole aina ollut kovin korkealla ja huokaukset ovat olleet syviä.

Kevennykseksi todettakoon, että erään toimialan esityksessä saimme työntekijöiden helpotukseksi kuulla, että ”eläköityviä ei täytetä eikä henkilöitä puoliteta”.  Eläkkeelle voi siis jäädä kaupungin viroista turvallisin mielin. Mutta miksi me sitten olemme joutuneet näin kovien säästöjen eteen näin nopealla aikataululla? Syitä on varmasti useampia, mutta isoja syitä voi listata kolme: verotulojen aleneminen, valtionosuuksien merkittävä väheneminen ja Hyvinkään kaupungin ikärakenne.

Kaupungin tilanne heijastelee siis suoraan koko maan tilannetta. Nyt nämä uutisista kuulemamme asiat muuttuvat konkreettisiksi myös Hyvinkäällä. Kuten henkilökohtaisessakin taloudessa vaikeina aikoina niin myös kunnan taloudessa tulee silloin olla realisti ja todeta, että aivan kaikkeen ennen olemassa olleeseen ei tällä hetkellä ole enää varaa eikä velkaakaan voi ottaa yli sen kantokyvyn. Siksi näiden realiteettien edessä Kristillisdemokraattien ryhmä ilmoitti osaltaan olevansa kaupungin toimialojen esittämän säästöpaketin takana.

Valitettavasti tämä on vasta hyvä alku säästämiselle, kuten vs. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila totesi. Jatkoa on siis vielä luvassa tulevina vuosina. Yksi kipeistä, isoista leikkauskohteista oli kotihoidontuen Hyvinkää-lisä. Lapsiperheiden tukeminen on KD:lle erittäin tärkeä asia ja siksi emme tästä kevein perustein olleet luopumassa. Tosiasia on kuitenkin se, että Hyvinkää-lisä ei ole lakisääteinen, eikä nykyiselläänkään koske koko ikäluokan lapsia, sen saaminen on ehdollinen ja tarjoaa siis taloudellista tukea vain osalle perheitä.

Positiivista tässä on se, että jos ja kun lihavia vuosia toivottavasti vielä on tulossa, tämän voi palauttaa tilanteen niin muuttuessa. Hyvinkää tarjoaa edelleen ensiluokkaisia varhaiskasvatuspalveluita sisältäen kasvavassa määrin avointa päiväkotitoimintaa ja tukee näin jatkossakin hyvinkääläisiä lapsiperheitä.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta uskon, että nykyisillä valtuutetuilla ja luottamushenkilöillä on tahtoa tehdä erittäinkin vaikeita, mutta kokonaisuuden kannalta hyviä ja kestäviä ratkaisuja koko kaupungin ja kaupunkilaisten parhaaksi.

Tervetuloa sivuilleni

Näyteikkuna

Olen 40-vuotias, perheellinen kunnallispoliitikko Hyvinkäältä. Näiden sivujen kautta saat hieman ajatusta siitä kuka ja millainen henkilö näiden sivujen takaa löytyy. Tahdon olla ajamassa myös sinulle tärkeitä asioita niin kunnallistasolla kuin myös valtakunnallisesti tulevaisuudessa. Lue, tutustu ja ole yhteydessä – yhdessä voimme enemmän!

Hyvinkään taloussuunnitelmat vuodelle 2015

Iltapuhteena KD-ryhmän yhteenvedon viimeistelyä koko kaupungin (Hyvinkään) taloussuunnitelman suuntaviivoista tulevalle vuodelle sisältäen mm. paljon puhutun palveluverkkoselvityksen (lue: koulut) tulevaisuuden. – Jos haluat vielä antaa aiheeseen kommenttia niin ehtii vielä, sillä asioiden käsittely ei ole ihan vielä loppusuoralla.

Tavattavissa Hyvinkään suurmarkkinoilla

Huomenna (20.9.) sitten kaikki Hyvinkään Suurmarkkinoille! Mukana kansanedustaja Jouko Jääskeläinen ja muita mukavia KD:laisia. Lisäksi huippu-mahtavat arpajaiset, joissa pelkkiä hyviä palkintoja -Nähdään huomenna!